Sambucus racemosa

bez červený

Druh bezu s jasně červenými plody, keř vhodný do podrostů v okolí cest, zelených pásů a bariér. Ideální pro ptačí remízky a volně rostoucí živé ploty na údrodnějších půdách.
Velikost rostliny: 30/40 cm
Velikost kontejneru: K 2 l