Wisteria floribunda Ludwig Lawin

vistárie květnatá

medonosná rostlina, potrava pro opylovače

Velmi pěkná wistárie a dlouhým květenstvím modrofialové barvy. Osvědčená odrůda, vyžaduje sluuná stanoviště, nejlépe jižní až jihozápadní strana.

Velikost rostliny: 30/40 cm
Velikost kontejneru: K 2 L